Wat te doen bij een sportongeval?


VERZEKERING

Door de aansluiting bij de KBVB zijn spelers, trainers, afgevaardigden en medewerkers verzekerd tegen ongevallen die verband houden met de voetbalactiviteiten bij KSCOR. De verzekering komt tussen voor alle ongevallen tijdens de training, bij de opwarming of de wedstrijden in competitie of de wedstrijden die officieel werden aangevraagd bij de KBVB. Daarom zorgt KSCOR ervoor dat alle oefenwedstrijden tijdig worden aangevraagd. De verzekering vergoedt het verschil tussen de officiële ZIV- barema's en de tussenkomst die je gewone ziekteverzekering terugbetaalt, met een forfaitair eigen risico van €10.00(voor één enkel doktersbezoek heeft het dus geen zin een aanvraag in te dienen). Om te kunnen genieten van de verzekering is het echter van het grootste belang om bij de aangifte op de juist manier te werk te gaan.

 • Vooraleer op doktersbezoek te gaan vraag je een verzekeringsformulier aan Christoph Vandaele. Verzekeringsformulieren zijn eveneens terug te vinden in het ballenhok en in Scorcafé. Op verplaatsing kan dergelijk formulier aan de thuisploeg worden opgevraagd. Wanneer je naar onze clubdokter(dokter Bernaert) gaat heeft die zelf formulieren.
 • De voorzijde van de aangifte(aangifte van ongeval) moet je zelf invullen en de gegevens van uw mutualiteit vermelden. De achterzijde(medisch getuigschrift) moet worden ingevuld door de dokter waar je naar toe gaat. Zeer belangrijk is hierbij de tussenkomst van de kinesitherapeut. Als je later misschien massages nodig hebt, dan moet dit nu al gemeld worden op het medisch getuigenschrift.
 • Je geeft het ingevulde formulier binnen de drie werkdagen aan Christoph Vandaele samen met een klevertje van je ziekenfonds.
 • Binnen de 14 dagen krijgt Christoph Vandaele een dossierformulier terug van de KBVB. Christoph bezorgt dat aan de gekwetste speler.
 • Wanneer je hersteld bent laat je het dossierformulier invullen door een dokter.
 • Alle kosten moeten eerst door u zelf worden betaald. Met de doktersbriefjes, medicatiekosten, bewijzen van kine-behandeling en dergelijke ga je naar je mutualiteit. Die zal je al een deel terugbetalen. Je vraagt een afschrift van terugbetaling.
 • Je steekt nu alle papieren/documenten samen: - Het dossierformulier waarop je dokter het attest van genezing heeft ingevuld.
  - Je briefjes van dokterskosten en dergelijke.
  - Je afschrift van terugbetaling van de mutualiteit.
  Je bezorgt dit allemaal aan Christoph Vandaele. Dit moet alleszins gebeuren binnen de 12 maanden na het ongeval. De KBVB betaalt haar tussenkomst aan KSCOR, die dan op zijn beurt dit geld terug bezorgt aan de speler.

Let wel:

 • Je kan slechts terug spelen of trainen van zodra je attest van genezing is opgestuurd naar de KBVB. Wens je ondertussen toch te spelen dan is dit op eigen risico. Je mag dus op het scheidsrechter blad staan eventueel ook spelen( als je ouders en trainer dit tenminste toelaten), maar de verzekering van de KBVB zal niet tussenkomen als je in die wedstrijd terug een kwetsuur oploopt.
 • Wanneer je kiné-behandelingen nodig hebt zal de KBVB enkel tussenkomen voor dat aantal dat is vermeld op het medisch getuigschrift. Heb je er meer nodig, neem dan contact met Christoph Vandaele die eerst toestemming vraagt aan de KBVB.
 • De verzekering komt slechts tussen Tot de gangbare ZIV-barema's. Supplementen voor een eenpersoonskamer en dergelijke worden dus niet terugbetaald.

Gerechtigd correspondent & secretaris jeugd
Vandaele Christoph
Meersstraat 14 bus 103
8780 Oostrozebeke
0475 63 52 62